Теофилівська філія - Освітні програми

Освітні програми

                                                    

 

  Пояснювальна записка

1. Загальні засади

 

1) Теофилівська філія  Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й. Джулинської сільської ради – загальноосвітній навчальний заклад.

 

2). Режим роботи закладу - п’ятиденний. Мова навчання – українська.

    Відповідно до статті Закону України «Про загальну середню освіту» , 2021-2022 начальний рік розпочинається 01 вересня святом «День знань», закінчується не пізніше 1 липня 2022 року.

     Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 31  грудня

ІІ семестр – з 17  січня по 31 травня

      Закінчується навчальний рік проведенням  державної підсумкової атестації випускників початкової школи, основної та старшої   школи.

  Протягом навчального року для учнів проводяться канікули:

  • осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;
  • зимові канікули – з 31 грудня 2021 до 16 січня 2022 року;
  • весняні канікули – з 28 березня по 3 квітня 2022 року;

Навчальні заняття в освітньому закладі розпочинаються о 8 годині 30 хвилин

Тривалість уроків у початковій та основній школі  відповідно до статті 10 Закону «Про повну загальну середню освіту»  та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Тривалість перерв  відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

3). Кількість класів  та учнів

Теофилівська філія Шляхівського опорного  ЗЗСО І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього 8 кл.

К-ть учнів

0

4

5

5

3

6

6

7

7

43

4).Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано  освітній процес:

  - Закон України «Про освіту»

  - Закон України  «Про повну загальну середню освіту»

 -  Концепція Нової Української школи, схвалена Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа »на період до 2029 року»

 -  Положення про освітній округ  і опорний заклад, , затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19  червня 2019р.№532

  - Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р.№778

  - Державний стандарт загальної початкової освіти,  затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від  21.02.2018 №87(у 1-4 класах)

  - Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63 за № 1111/35394 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898).

- Типова  освітня програма початкової школи, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. (1-2 клас), затверджена  наказом МОН України від 08.10.2019 №1272

-Типова  освітня програма початкової школи, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. (3-4 клас), затверджена  наказом МОН України від 08.10.2019 №1273

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р.№405 «Про затвердження  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 класи)

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р.№408 «Про затвердження  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (10 -11 класи)

 

5).Робочі навчальні плани школи на 2021-2022 навчальний рік складаються:

  - для 1-2  класів  за Типовою освітньою програмою початкової школи (автор Шиян Р.Б.), затвердженою  наказом МОН України від 08.10.2019 №1272;

   - для 3-4  класів  за Типовою освітньою програмою початкової школи (автор Шиян Р.Б.), затвердженою  наказом МОН України від 08.10.2019 №1273;

  - для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 №405 (таблиця1);

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 

1.     Години  варіативної складової у 2021-2022 навчальному році розподілятимуться таким чином:

 

На підсилення предметів інваріантної складової:

-         українська мова -3-4 клас – 2 години

 

2.     Розподіл годин за окремими предметами навчального плану:

  - У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України»-1 година, у 6 класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» - 2 години.

  - У межах галузі «Мистецтво» в 2-4класах  буде вивчатися  інтегрований предмет, у 8 класі – «Мистецтво».

 

4.Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах  шляхом чергування, а саме

Історія України – 8 клас -2/1, 9 клас - 1/2

Українська мова –6 клас – 4/3, 7 клас -2/3

Географія – 9 клас -2/1

Хімія – 7 клас -2/1

 

5.Враховуючи матеріально-технічне забезпечення визначено наступні варіативні модулі з фізичної культури:

  - 5-9 класи – баскетбол, футбол, легка атлетика, волейбол

        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                    Директор Шляхівського опорного

                                                                                    ЗЗСО І-ІІІ рівнів

                                                                                    ім. Героя Соціалістичної Праці

                                                                                    Кузика Григорія Йосиповича

                                                                                     Джулинської сільської ради

                                                                                     _______________ Л.А.Кравець

                                                                                     __________________________

 

Навчальний план для 1-4 класів Теофилівської філії  Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти

 І -ІІІ рівнів  ім. Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради на 2020-2021 н.р.

(Типові освітні програми, розроблені під керівництвом Шияна Р.Б., затверджені наказом МОН України для 1-2 класу від 08.10.2019р. №1272, для 3-4 класу від 08.10.2019р. №1273)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2 клас

ін.навч.
( 4 учні)

3 клас

4 клас

Українська мова

5

5+1

5+1

Іноземна мова

2

3

3

Математика

3

4

4

Я досліджую світ

7

7

7

Інформатика

-

1

1

Мистецтво

2

2

2

Фізична культура

2

3

3

Усього

20

23+3

23+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                    Директор Шляхівського опорного

                                                                                    ЗЗСО І-ІІІ рівнів

                                                                                    ім. Героя Соціалістичної Праці

                                                                                    Кузика Григорія Йосиповича

                                                                                     Джулинської сільської ради

                                                                                     _______________ Л.А.Кравець

                                                                                     __________________________

Навчальний план для 5-9 класів Теофилівської філії  Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти

 І -ІІІ рівнів  ім. Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради на 2020-2021 н.р.

 (Таблиця 1 до Типової освітньої програми. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р.№405 «Про затвердження  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

(ін.навч.

  3 учні)

 

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2

3,5

2,5

2

    2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

-

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Математика

Математика

4

4

 

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

24

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на

навчальні предмети,

 факультативи, індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

24

29,5

31

31,5

33