Теофилівська філія - Облік дітей шкільного віку

Облік дітей шкільного віку

                                                                             

                                                                                 УКРАЇНА

ДЖУЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ШЛЯХІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ РІВНІВ

ІМЕНІ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

КУЗИКА ГРИГОРІЯ ЙОСИПОВИЧА

ДЖУЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                                  НАКАЗ

07.04.2021                                             с.Шляхова                                                        № 77

 

Про організацію ведення обліку дітей

шкільного віку та учнів

Шляхівського опорного закладу

та філій у 2021 році

 

        Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», на виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами), враховуючи рішення 7 сесії Джулинської сільської ради VІІІ скликання від 31.03.2021 №7/8 «Про закріплення території обслуговування за закладами освіти Джулинської сільської ради», наказу відділу освіти, культури та спорту Джулинської сільської ради від 06.04.2021 №70 «Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Джулинської сільської ради у 2021 році», з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти, організованого та якісного щорічного обліку дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Організувати в освітньому закладі та філіях ведення обліку дітей шкільного віку відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Джулинської територіальної громади, затвердженого рішенням 7 сесії Джулинської сільської ради VІІІ скликання від 31.03.2021 №7/8 (додаток 1).

 

2. Забезпечити якісне та своєчасне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів».

Постійно

3. Призначити ОЛЕКСІЙ Л.В., КУЛІША О.М., СОЛОНЬКО Я.С.  відповідальними особами щодо роботи з програмою «КУРС: Школа»  із базою даних інформаційної системи управління освітою (ІСУО) (https://vn.isuo.org/), систематично оновлювати та постійно підтримувати її в актуальному стані.

До 20.04.2021

4. Відповідальним особам:

4.1.  перевірити та оновити відомості про учнів закладу освіти в «Обліковій картці учня» згідно інструкції  «Інструктивно-методичні матеріали щодо обліку дітей шкільного віку для закладів освіти».

4.2. внести в інформаційну систему управління освітою (ІСУО) дані про учнів, які зараховані до закладу загальної середньої освіти та поновити дані про учнів, які навчаються у ньому.

До 15.05. 2021, до 05.09.2021

5. Заступнику директора з виховної роботи ПРОКОПЕНКО Л.М.:

5.1. здійснювати щоденний контроль за відвідуванням учнями занять та надавати відділу освіти, культури і спорту інформацію про відвідування учнями закладів загальної середньої освіти через Google таблиці

 Щоденно

5.2. інформувати відділ освіти, культури і спорту про зміни у складі учнівського контингенту.

 Не пізніше 5 числа кожного місяця

 

6. Закріпити за освітнім  закладом та філіями відповідні території обслуговування (додаток 2).

7. Розмістити на сайтах закладів освіти інформацію щодо закріплених територій обслуговування.

До 20.04.2021

8. Бойко Н.М., Кулішу О.М., Солонько Я.С. надати відділу освіти, культури і спорту звіт закладу загальної середньої освіти за формою ЗНЗ-1.

                                                                                            До 10.09.2021

9. При переведенні учня до іншого закладу освіти, його відрахування або зарахування керуватися п.11,12 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806.

10.  У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд із невідомих або без поважних причин невідкладно надати до відділу освіти, культури і спорту Джулинської сільської ради, відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та служби у справах дітей Джулинської сільської ради дані про таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

11. Педагогічним працівникам проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань  здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти.

                                                                                                  Постійно

12. Обов’язки щодо складання щорічної статистичної звітності №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» (відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», затвердженої наказом МОН України від 27 серпня 2018 року №938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення») покласти на заступника з виховної роботи Прокопенко Л.М.

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                       Людмила КРАВЕЦЬ

                                                                                       


З наказом ознайомлені:

________Н.М.Бойко

________ Л.М.Прокопенко

________ О.М.Куліш

________Л.В.Олексій

________Я.С.Солонько 

________В.В.Запорожець


 

   Додаток 1

                                          до наказу

від 07.04.2021 №77

 

ПОРЯДОК
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Джулинської територіальної громади

 

1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

вихованці - особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

діти дошкільного віку - особи віком від 3 до 6 (7) років;

діти шкільного віку - особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні - особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;

заклад освіти - заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України Про освітуПро загальну середню освіту“Про дошкільну освіту”Про захист персональних данихПро органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.

3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці  - Джулинської територіальної громади.

Організовують ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку Джулинська сільська рада ради, її виконавчі органи (далі - уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служби у справах дітей.

5. Уповноважені органи:

1) організовують ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі - реєстр);

2) визначають структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та постійне оновлення реєстру (далі - структурний підрозділ);

3) закріплюють територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери їх управління (крім Джулинського навчально-реабілітаційного центру).

6. Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - дані).

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

7. Структурні підрозділи з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право:

для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти - інформацію про кількість їх вихованців;

для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.

8. Структурний підрозділ протягом 10 робочих днів із дня отримання даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних”, у тому числі звіряє дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному структурному підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи відповідному структурному підрозділу. Батьки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації.

Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, дату її народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один із таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №207;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”;

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відповідно до цього Порядку.

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, структурний підрозділ протягом п’яти робочих днів із дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному територіальному органу Національної поліції та службi у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені МОН.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та шкільного віку складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.

9-1. На безоплатне отримання даних реєстру має право Пенсійний фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.

10. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

11. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

12. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд із невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

14. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи.

Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти здійснюють відповідні структурні підрозділи.

 

 

                                      Додаток №2

                                  до наказу

                           від 07.04.2021№77

 

 

СПИСОК

 територій обслуговування,

 закріплених за Шляхівським опорним закладом та філіями

 

п/п

Назва закладу освіти

Класи навчання

Назви населених пунктів, вулиць, провулків, закріплених за територією обслуговування закладу освіти

Відповідальні за ведення обліку учнів

1.

Шляхівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради

1-11

с.Шляхова, с Завітне

Травнева, Набережна, Миру,

Ст. Котляревського, Ярова,

Незалежності, Л.Українки,

В.М.Кавуна, Затишна,

Чкалова, Дружби, Кузика,

Джерельна, Шевченка, Поперечний, Перемоги,

Ювілейна, Урожайна, Садова,

Котляревського, Сонячна, Шевченка

Бойко Н.М., ЗДВР

2.

Тирлівська філія Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради

1-9

с.Тирлівка

Центральна, Сонячна, Гагаріна,

Низова, Партизанська, Набережна

Куліш О.М.,

заступник завідувача

Тирлівської філії І-ІІ ступенів 

3.

Теофилівська філія Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради

1-9

с.Теофилівка

Центральна, Перемоги, Порика,

Ярова, Садова

Запорожець В.В., завідувач Теофилівської філії І-ІІ ступенів