Теофилівська філія - Правила безпеки під час користування газом

Правила безпеки під час користування газом

1.Загальні відомості про природний та зріджений газ

Природний газ (метан) добувають із надр землі і транспортують спо­живачам по трубопроводах. Зріджений газ (пропан, бутан) отримують, як правило, на нафтопереробних заводах, звідки по трубопроводах, або в цистер­нах він подається на газонаповнювальні станції. До споживачів, в тому числі населенню, зріджений газ поступає в балонах або по трубопроводах із групових резервуарних установок.

Зріджені гази в резервуарах і балонах знаходяться в рідкому стані під тиском власних парів. При підвищенні температури вони переходять в газоподібний стан;

Природний газ приблизно в два рази легший за повітря і при витоках із приладів і газопроводів піднімається , сколюючись в верхніх зонах примі­щень. Зріджені гази в паровій фазі, навпаки, важчі за повітря в залежнос­ті від складу в 2,0 - 2,7 рази і при витоку із балона, газопроводу, або ємкості вони опускаються в нижню зону приміщень, натоплюючись на підлозі, в низьких місцях /приямках, підвалах, колодязях і т.д./

Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху. Тому, для надання запаху газу одоризирують, добавляють етил меркаптан, в результаті чого появляється запах гнилої капусти.

Для нормального горіння газів необхідно певну кількість повітря. Для спалювання 1 мз природного газу потрібно біля 10 м3 повітря. такого ж    об’єму зрідженого газу - 28 - 30 м куб. повітря. Тому в приміщенні, де включені в роботу газові прилади, повинен бути забезпечений постійний приток свіжого повітря. При недотриманні цих вимог газ повністю не згорає, а ви­діляє чадний газ, який викликає отруєння. Гази, які знаходяться в трубопроводах і резервуарах, а також при правильному спалюванні в газоспоживаючих приладах не представляють небез­пеки. Але витоки газів внаслідок порушення. Щільності трубопроводів, посудин, арматури і утворення в закритому об'ємі певної концентрації газоповітряної суміші можуть привести до вибуху, пожежі: вибухонебезпечна кількість газу в повітрі для природного газу 5-15% по об'єму, а зрідженого 2-9%.

 Якщо при такій концентрації в приміщенні буде внесено джерело відкри­того вогню, або виникне іскра, наприклад, при включенні або виключенні електроприладів, виникне вибух. При великих концентраціях (до 60%) буде нормальне горіння.

Надлишковий тиск при вибуханні природного газу в суміші з повітрям досягає 0,7-0,8 МПа, що створює на стандартну стіну 2,5х3м зусилля в 600 тонн. При вибуханні суміші зрідженого газу з повітрям тиск досягає 0,8-0,85 МПА і складає ще більшу силу руйнування .

Спалахування газів в залежності від складу відбувається в межах 450-6ОООс. При спалахуванні 1м3 природного газу виділяється 8500-8600ккал, а зрідженого в залежності від його складу - 22000-28500ккал.

 

2. Правила безпечного користування побутовими газовими приладами: котел, пічка, запальничка тощо

Газифікацію житлових будинків з встановленням побутових газових приладів проводять робітники спеціалізованих організацій згідно проектам газифікації, які засновуються на вимогах існуючих норм і правил.

Тому категорично забороняється самовільно встановлювати, переставляти, ремонтувати , заміняти газові прилади.

В цілях забезпечення безпеки при експлуатації газового обладнання: - не дозволяється підігрів балонів із зрідженим газом і встановлення Їх поблизу опалювальних приладів;

- не допускається виявлення витоку газу запаленим сірником, користування несправними газовими приладами або застосування Їх не по призначенню.

Не дозволяється залишати працюючі газові прилади без нагляду, так як при погасанні одного із пальників відбудеться загазованість приміщення і вибух. Необхідно слідкувати, щоб кипляча рідина не залила вогонь пальника, протяг або порив вітрy не загасив полум’я. Не допускається над працюючою плитою сушіння білизни і волосся.

В зв'язку з тим, що проточні газові водонагрівачі (колонки) і ємкісні водонагрівачі, опалювальні малометражні котли і печі мають велику тепло­продуктивність в порівнянні з газовими плитами і відповідно при Їх роботі виділяється значно більша кількість продуктів згорання газу, вони повинні обов'язково відводитися в відокремлені димові канали.

Димові і вентиляційні канали підлягають періодичній перевірці відпові­дальними за їх стан являються власники будинків /ЖЕК, ЖСК, особи, володіючи будинком на правах особистої власності. В разі несвоєчасної перевірки, ремонту і пред'явлення газовим господарствам актів на Їх очистку, прилади підлягають відключенню від газопостачання.

Особливу небезпеку представляє відсутність тяги в димоходах, що при­водить до неповного згорання газу і виділенню чадного газу. Тому перед розпалюванням пальників в газових приладів і періодично під час їх роботи необхідно перевірити наявність тяги. Для цього потрібно піднести запаленого сірника або клаптик паперу до тягопереривача в газовій колонці, в ємкісних водонагрівачах ДГВ-80, AГB-120, AOГB-1О або до оглядового отвору в газо- пальникових обладнаннях ДПОК-1 і ГП6-14 (малометражні газові котли, печі). Якщо полум'я , або клаптик паперу втягуються всередину, - .це свідчить про наявність тяги; Якщо залишається нерухомою - тяга відсутня; відхиляється від газового приладу всередину приміщення ­тяга зворотна.

При відсутній або зворотній тязі, а також в період сильних вітрів, рясних випадань атмосферних опадів, різкому перепаді температури зов­нішнього повітря користуватися газовими приладами з відведенням про­дуктів згорання в димоходи категорично забороняється.

Важливою умовою безпеки при користуванні газовими приладами являєть­ся також контроль за повнотою згорання газу. При повному згоранні по­лум'я має голубовато-фіолетовий колір, при неповному - жовтувато-соло­м'яний. Неповне згорання газу несе за собою інтенсивне виділення в при­міщенні чадного газу, який отруйно діє на організм людини.

Повне згорання газу забезпечується:

- правильним регулюванням газопальникових пристроїв, що виконується працівниками газового господарства; - постійним припливом зовнішнього повітря через відкриті кватирки або фрамуги;  - наявністю димоходів і вентиляційних каналів в справному стані; - наявність достатньої тяги;  - наявність газових приладів в справному стані і чистоті; - використання конфорок з високими ребрами при встановленні на газову плиту,посуду з широким дном.

 

3. Дії населення при виявленні запаху газу

При виявленні запаху газу В приміщенні необхідно: - при наявності дорослих членів сім’ї повідомити їх про це; - закрити крани перед газовими приладами і нa приладах, при газобалонній установці - вентиль на балоні і крани на плиті; - відкрити вікна і двері - провітрити приміщення;  - не допускати в приміщеннях відкритого вогню, куріння, не включати і не виключати електроприлади і освітленість для уникнення іскроутворення; - повідомити про витік газу в аварійно-диспетчерську службу газового господарства по телефону "104" і залишити приміщення.

При появі запаху газу на вулиці, в під'їзді, підвалі та інших місцях необхідно повідомити про це дорослих і в аварійно-диспетчерську службу газового господарства по телефону "104" і обов'язково виконати вказівки диспетчера.

 

4. Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога при отруєннях

Природний і зріджений гази не володіють токсичною (отруєнням) дією на організм людини, так як вони мало розчиняються в крові, але змішуючись з повітрям, значно зменшують вміст кисню в ньому. Людина, яка знаходиться в такій атмосфері, буде відчувати голод, а при значних концентраціях газа в повітрі може загинути від задушення. Крім того кисневий голод може наступити під час роботи газових приладів при відсутності притоку необхідної кількості свіжого повітря.

При неповному згоранні газу, при недостатній кількості кисню, виділяється окись вуглецю со (чадний газ), який не має кольору і запаху і володіє високою токсичністю. Після декількох вдихань повітря, із вмістом окису вуглецю по об'єму, настає втрата свідомості і через I-2 XB. смерть.

При всіх нещасних випадках, пов'язаних з використанням газу (вибухах, пожежах, отруєннях), потрібно подзвонити в одну із міських служб; швидку допомогу - "03", пожежну - "01", газову - "04", міліцію - "02". Пам'ятайте! ". Кожна із цих служб сповістить всі інші про випадок і вони прибудуть на місце події. До прибуття швидкої допомоги повинна бути надана перша долікарняна допомога потерпілим.

При опіках необхідно потерпілого вивести в безпечне місце і захистити уражені ділянки від зовнішнього середовища, в якості захисних засобів потрібно застосовувати стерильні матеріали (бинт, марлю), свіжовипрані і вигладжені простинні, покривала, скатертини).

Не допускати очищення шкіри від пригорівшого одягу, розтину уражених ділянок тіла, так як при цьому в рану можна внести інфекцію. Опіки часто супроводжувались шоком.

Рекомендуємо міри: дати потерпілому випити до 20 капель Валеріанової настой­ки, можна каву або міцний чай. Забезпечити спокій до приїзду лікаря.

При отруєнні чадним газом і удушенні. До прибуття швидкої допомоги необхідно винести або вивести потерпілого на свіже повітря, уложити на рівне місце, усунути все, що стискає йому ,дихання (розстебнути комір, послабити ,пояс), тепло накрити і слідкувати, щоб він не заснув. При необхідності потрібно дати понюхати нашатирний спирт, робити штучне дихання.